Odbor zdravotnictví

Odbor zdravotnictví je odborem Magistrátu hlavního města Prahy zřízeným pro odvětví zdravotnictví.


  • Charta práv pacienta

    Je profesní ctí zdravotníka dodržovat kodexy upravující vztah lékaře a pacienta.

  • Informovaný souhlas

    Veškeré zásadnější úkony zdravotní péče by měly být prováděny s vaším souhlasem.

  • Zdravotnická dokumentace

    Postup při nakládání se zdravotnickou dokumentací při ukončení nebo úmrtí poskytovatele zdravotních služebZdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka