Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči

Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči je odborem Magistrátu hlavního města Prahy. Ve věcech přenesené působnosti je nadřízen orgánům úřadů městských částí vykonávajícím státní správu v oblasti sociální péče a zdravotnictví
Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka