Výsledky grantového řízení

Udělení grantů hlavního města Prahy pro rok 2016 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy pro akce celopražského významu bylo schváleno usnesením Rady hl. m. Prahy č. 526 dne 15. 3. 2016 a je zveřejněno na internetových stránkách hl. m. Prahy mezi usneseními (Archiv usnesení Rady HMP).

Výsledky grantového řízení programu akce celopražského významu najdete v tabulce zde. Tabulka obsahuje podpořené, nepodpořené i vyřazené projekty včetně zdůvodnění.Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka