Zdravé město Praha 2012

Vyhlášení grantového řízení

Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1434 ze dne 27. 9. 2011 schválila pravidla dotačního řízení v oblasti protidrogové politiky HMP pro rok 2012.

Dotační řízení v oblasti protidrogové politiky je vyhlašováno v souladu se Strategií protidrogové politiky HMP na období 2008 - 2012 a s Programovým prohlášením Rady hl. m. Prahy.

Hl. m. Praha vyhlašuje v oblasti protidrogové politiky pro rok 2012 následující programy:

  • I. program pro školy a školská zařízení
  • II. program pro specializované organizace

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

I. program:

II. program:Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka