Používáním webů z portálové rodiny praha.eu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používají soubory cookies.  Více informací
Rozumím

Granty HMP v oblasti zdravotnictví

Hlavní město Praha (dále jen „HMP“) vyhlašuje grantové řízení určené pro projekty právnických, popř. fyzických, osob, které poskytují služby nebo realizují programy v oblasti zdravotnictví, zdravotně-sociální péče, podpory osob se zdravotním postižením a prevence.

Hlavním cílem a účelem grantového programu je podpora a zajištění dostupnosti některých zdravotních a zdravotně-sociálních služeb, dále též podpora a rozvoj svépomocných aktivit v oblasti prevence, poradenství a podpory zdraví.

Grantové programy v oblasti zdravotnictví jsou vyhlašovány v souladu s prioritami hlavního města Prahy (dále jen „HMP“) v oblasti zdravotní a sociální péče obsaženými v Programovém prohlášení Rady HMP, s Národní strategií ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí – Zdraví 2020 (usnesení vlády ČR č. 23 ze dne 8. 1. 2014), Dlouhodobým programem zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny v 21. století (usnesení vlády ČR č. 1046 ze dne 30. 10. 2002), Národním programem řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013-2017 (usnesení vlády ČR č. 956 ze dne 20. 12. 2012) a s Národním akčním plánem podporujícím pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 (usnesení vlády ČR č. 108 ze dne 13. 2. 2013).

Grantové řízení probíhá v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). Návrh grantového řízení je též v souladu se „Základní metodikou pro evidenci grantů hlavního města Prahy na MHMP” schválenou jako příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 3134 ze dne 4. 12. 2014.

HMP si vyhrazuje právo změnit podmínky grantového řízení, pokud by došlo ke změnám souvisejících předpisů.Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka