Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči

Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči je odborem Magistrátu hlavního města Prahy. Ve věcech přenesené působnosti je nadřízen orgánům úřadů městských částí vykonávajícím státní správu v oblasti sociální péče a zdravotnictví


  • Charta práv pacienta

    Je profesní ctí zdravotníka dodržovat kodexy upravující vztah lékaře a pacienta.

  • Informovaný souhlas

    Veškeré zásadnější úkony zdravotní péče by měly být prováděny s vaším souhlasem.

  • Zdravotnická dokumentace

    Postup při nakládání se zdravotnickou dokumentací při ukončení nebo úmrtí poskytovatele zdravotních služeb


Novinky

další zprávy

Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka