Tiskopisy receptů a žádanek "s modrým pruhem"

Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči Magistrátu hlavního města Prahy s účinností od 1. ledna 1999 zabezpečuje výrobu a distribuci tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem (dle ust. § 13 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů a § 3 vyhlášky MZČR č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů (včetně příloh).

Tiskopisy mohou objednávat a odebírat pouze osoby uvedené v § 5 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 167/1998 Sb. (osoby provozující zdravotnické zařízení nebo zařízení ústavní sociální péče; fyzické nebo právnické osoby oprávněné k výkonu odborných veterinárních činností).

K odběru tiskopisů je nutno doložit:

  • občanský průkaz pověřené osoby
  • písemná objednávka ( vzor formuláře – formát .rtf)
  • razítko pověřené osoby
  • případné písemné zplnomocnění statutárním orgánem (v případě odběru zastupující osobou)

Rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení / Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb bude ověřeno přímo již na SCZ MHMP (dříve bylo toto rozhodnutí nutno dokládat při odběru těchto tiskopisů).

Fyzické nebo právnické osoby oprávněné k výkonu odborných veterinárních činností při samotném odběru tiskopisů dokládají k ověření OSVĚDČENÍ KVL ČR (se sídlem v Brně).

Odběr výše uvedených tiskopisů probíhá na odboru sociální péče a zdravotnictví MHMP – 3. patro, č. 311 (Charvátova 145/9, Praha 1), vždy:

  • PONDĚLÍ  od 12 do 17 hodin
  • STŘEDA  od 9 do 12 hodin; od 13 do 17 hodin,

v ostatní dny pouze po předcházející telefonické domluvě (tel.: 236 004 132 – paní Hehlová)

nebo e-mailem: Pavla.Hehlova@praha.eu

Pozn.:

Aktuální cena 1 bloku receptů (25 kusů) je 32,- Kč

Aktuální cena 1 bloku žádanek (25 kusů) je 69,- Kč

Tiskopisy jsou samopropisovací.

Právní předpisy k dané tématice:Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka