Rozšíření zdravotní péče v Olivově dětské léčebně, o.p.s.

Novelou vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 59/1997 Sb., kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách, došlo v Olivově dětské léčebně k zásadním změnám:

  1. snížení věkové hranice léčených pacientů
    • přijímání pacientů od 1 roku do 6 let s doprovodem
    • věková hranice pacientů je 18 let
  2. rozšíření indikačního seznamu Olivovy dětské léčebny (viz příloha)


Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka