Lékařská pohotovostní služba

Směrnice Ministerstva zdravotnictví, která vymezuje minimální standardy pro LPS stanoví, že:

Lékařská pohotovostní služba (LPS) poskytuje v nezbytném rozsahu ambulantní péči občanům, v návaznosti na služby a organizaci Rychlé zdravotnické záchranné služby, v případech náhlé změny zdravotního stavu, zhoršení průběhu onemocnění, vzniklého v době mimo pravidelný provoz ambulantních zdravotnických zařízení. V případě výskytu infekčních onemocnění zajišťuje i základní protiepidemická opatření v nezbytném rozsahu. LPS je veřejnou službou. LPS není určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony, které lze vyžádat v době běžného denního provozu zdravotnických zařízení.

V LPS jsou ošetřováni i pacienti, kteří nemají bydliště v našem spádovém území a nejsou schopni se dostavit ke svému lékaři. Dále jsou ošetřování samoplátci za úhradu, za které nehradí poskytnutou zdravotní péči zdravotní pojišťovny.

Související odkazZdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka