Odbor zdravotnictví

Odbor zdravotnictví je odborem Magistrátu hlavního města Prahy zřízeným pro odvětví zdravotnictví.

Ve věcech přenesené působnosti v odvětví zdravotnictví je odbor správních činností ve zdravotnictví nadřízen úřadům městských částí hlavního města Prahy vykonávajícím přenesenou působnost v odvětví zdravotnictví a je podřízen Ministerstvu zdravotnictví.

 

 

Ředitel odboru:

Jméno Funkce Telefon e-mail
Mgr. Martin Ježek ředitel 236 00 4100 martin.jezek@praha.eu

Oddělení:

ODDĚLENÍ SEKRETARIÁTU

Jméno Funkce Telefon e-mail

aktuálně neobsazeno

právník/právnička

236 00 4122

 

Suková Edita

organizačně administrativní referentka

236 00 4139

edita.sukova@praha.eu

ODDĚLENÍ ZDRAVOTNICTVÍ

Jméno Funkce Telefon e-mail
Čelikovská Květuše, Ing. vedoucí odd. zdravotnictví

236 00 4145

kvetuse.celikovska@praha.eu

Bělohlavá Nikola Bc.  

specialistka zdravotní péče

236 00 4170

nikola.belohlava@praha.eu

Burišková Klára, Ing.

specialistka zdravotní péče

236 00 4180

klara.buriskova@praha.eu

Bžoňková Jana, Bc.

referentka zdravotnictví

236 00 4128

jana.bzonkova@praha.eu

Dřevová Věra, Bc

referentka zdravotnictví

236 00 4135

vera.drevova@praha.eu

Gregorová Alena

referentka zdravotnictví

236 00 4135

alena.gregorova@praha.eu

Havlová Ilona

referentka zdravotnictví

236 00 4130

ilona.havlova@praha.eu

Hehlová Pavla

referentka zdravotnictví

236 00 4132

pavla.hehlova@praha.eu

Horáková Petra Bc.

specialistka zdravotní péče

236 00 4184

petra.horakova@praha.eu

Kacerovská Hana

referentka zdravotnictví

236 00 4134

hana.kacerovska@praha.eu

Kadečková Jana

referentka zdravotní péče

236 00 4166

jana.kadeckova@praha.eu

Kadlečková Michaela, DiS.

referentka zdravotnictví

236 00 4196

michaela.kadleckova@praha.eu

Katsiedlová Štěpánka

referentka zdravotnictví

236 00 4140

stepanka.katsiedlova@praha.eu

Kodetová Jana, Bc.

referentka zdravotnictví

236 00 4129

jana.kodetova@praha.eu

Krebsová Dana, Ing.

referentka zdravotnictví

236 00 4137

dana.krebsova@praha.eu

Linhartová Dana

referentka zdravotnictví

236 00 4136

dana.linhartova@praha.eu

Matoušková Olga, Mgr.

referentka zdravotnictví

236 00 4181

olga.matouskova@praha.eu

Müllerová Jaroslava

referentka zdravotnictví

236 00 4133

jaroslava.mullerova@praha.eu

Studničková Marika, Mgr.

specialistka zdravotní péče

236 00 4171

marika.studnickova@praha.eu

Zelenková Helena

referentka zdravotnictví

236 00 4138

helena.zelenkova@praha.eu

 

Kontakt

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor zdravotnictví

Charvátova 145/9
110 00 Praha 1

E-mail:

Telefon: 236 004 139Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka