Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči

Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči je odborem Magistrátu hlavního města Prahy zřízeným pro úsek výkonu přenesené působnosti v oblasti zdravotnictví a sociální péči.

Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči ve věcech přenesené působnosti je nadřízen orgánům městských částí hlavního města Prahy vykonávajícím činnosti vyplývající ze zákona č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky, ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, a je podřízen Ministerstvu financí. Je nadřízen orgánům městských částí hlavního města Prahy vykonávajícím činnosti v přenesené působnosti v oblasti bytů a nebytových prostor v obytných domech a je podřízen Ministerstvu pro místní rozvoj.

Dále ve věcech přenesené působnosti v odvětví zdravotnictví je odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči nadřízen úřadům městských částí hlavního města Prahy vykonávajícím přenesenou působnost v odvětví zdravotnictví a je podřízen Ministerstvu zdravotnictví; v odvětví sociální péče je nadřízen úřadům městských částí hlavního města Prahy vykonávajícím přenesenou působnost v odvětví sociální péče a je podřízen Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Kontakt

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči

Charvátova 145/9
110 00 Praha 1

E-mail:

Telefon: 236 004 139Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka