Administrace požadavků na osobní ochranné pomůcky

Sběr požadavků na dodání osobních ochranných prostředků od poskytovatelů poskytujících zdravotní služby a pobytové sociální služby na území HMP spuštěn v plném rozsahu v nové aplikaci.
 

Nový systém zjednoduší stávající proces distribuce osobních ochranných prostředků (dále jen „OOP“) v boji proti COVID-19, a především žadatelům o OOP umožní sledovat stav jejich objednávek.

Ti žadatelé, kteří o OOP již v předchozích dnech požádali, se nemusí do systému registrovat, jsou v evidenci a obdrží v následujících hodinách prostřednictvím jimi uvedeného e-mailu přihlašovací údaje do systému. Veškeré stávající údaje byly převzaty z dotazníků vyplněných žadateli, kde se bohužel často vyskytovaly chybně zadané údaje (kontaktní telefony, adresy, IČO). Proto si Vás dovoluji touto cestou požádat o pečlivou kontrolu těchto Vašich dat, společně se tím vyhneme případným budoucím komplikacím při vyřizování Vašich požadavků. V případě, že budete potřebovat opravit registrační údaje, které nelze samostatně opravit uživatelem, nahlaste prosím svůj požadavek na e-mailovou adresu OOPCOVID19@praha.eu.   

V záložce „Profil“ si pak prosím důkladně zkontrolujte své údaje, a to zejména: 

  • název poskytovatele (dle Obchodního rejstříku),
  • IČO,
  • adresa místa poskytování zdravotních služeb/pobytových sociálních služeb,   
  • kontaktní osoba
  • kontaktní mobilní telefon
  • počet zdravotnických pracovníků/zaměstnanců v přímém kontaktu s pacienty/klienty 

Noví žadatelé o OOP se do systému musí sami zaregistrovat, přičemž zdvořile žádáme o důsledné dodržování těchto základních pravidel:

  1. Požadavky na ochranné pomůcky vznášejí pouze poskytovatelé zdravotních a pobytových sociálních služeb na území hlavního města Prahy
  2. Za každého poskytovatele zdravotních vyplňuje formulář vždy pouze jedna kontaktní osoba, kdy platí: jedno IČO = jedna adresa = jedna kontaktní osoba =  jeden email = jedno mobilní telefonní číslo
  3. Veškeré požadavky, prosím, uvádějte v předpokládané měsíční spotřebě. 

Přístup do systému je přes webové stránky Zdravotnického portálu města Prahy http://zdravotni.praha.eu/jnp/ a dále  https://distribuce.covidpomucky.cz, kde můžete najít veškeré další informace o procesech registrace a objednávání pomůcek.

 

Děkujeme, vážíme si Vaší aktivní spolupráce,

 

Mgr. Martin Ježek
ředitel odboru zdravotnictví Magistrátu HMP

 Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka