Cyklická deratizace na území hlavního města Prahy v roce 2013 (Zdravotnický portál města Prahy)

Cyklická deratizace na území hlavního města Prahy v roce 2013

Stejně jako v předchozích letech bude i v roce 2013 hlavní město Praha zajišťovat cyklickou deratizaci v objektech a na plochách, které vlastní a přímo spravuje, a dále v přilehlých prostorách a kanalizační síti v součinnosti s Pražskými vodovody a kanalizacemi, a. s.

Povinnost provádět běžnou ochrannou deratizaci vyplývá z ustanovení § 57 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna podle potřeby provádět každá osoba, a to jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů. Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna podle potřeby ve své provozovně zajistit každá fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická osoba a každá osoba při likvidaci původců nákaz, při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů. Jde-li o obytné místnosti, pobytové místnosti a nebytové prostory nesloužící k podnikání, má povinnost vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků a u nemovitosti v majetku České republiky organizační složka státu nebo příspěvková organizace, které přísluší hospodaření s ní.

Vlastní deratizační práce budou probíhat dle Harmonogramu cyklické deratizace pro rok 2013 od dubna do října, realizaci zajistí příslušné odborné firmy, a to za výhradního použití přípravků registrovaných v České republice a postupů, které jsou plně v souladu se Standardní metodikou ochranné deratizace vydané Státním zdravotním ústavem v roce 2006.

Dodržování správného postupu při výkonu deratizačních prací a kontrolu kvality garantuje Hygienická stanice hlavního města Prahy.

Deratizační firmy si vyhrazují právo na změnu termínů deratizace. Deratizace se odvíjí od klimatických podmínek a urgence provedení zásahu. Postiženější lokality mají vždy přednost.Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka