Cyklická deratizace na území hlavního města Prahy v roce 2020 (Zdravotnický portál města Prahy)

Cyklická deratizace na území hlavního města Prahy v roce 2020

Informaci o provádění cyklické deratizace včetně harmonogramu pro rok 2020 předloženou jako tisk R-35893 projednala a vzala na vědomí Rada HMP dne 24. 2. 2020. Deratizace probíhá každoročně dle harmonogramu, který připravuje Hygienická stanice hlavního města Prahy ve spolupráci s odborem zdravotnictví Magistrátu HMP, jednotlivými městskými částmi a smluvními firmami. Problematika výskytu myšovitých hlodavců na území HMP vyžaduje trvalou pozornost, proto je nutné plynule navázat na cyklickou deratizaci z předchozích let a pokračovat i v roce 2020. Zahájení vlastních deratizačních prací se plánuje k 1. 4. 2020, v případě trvajícího teplého průběhu zimy lze uvažovat o začátku prací již od 16. 3. 2020, ukončení včetně následné kontrolní činnosti se předpokládá k 30. 11. 2020.

Jednotlivé městské části byly dne 4. 3. 2020 informovány dopisem a obdržely aktuální harmonogram, zároveň byly vyzvány k zabezpečení deratizace jimi spravovaných nemovitostí, tedy k plnění povinnosti vyplývající z ustanovení § 57 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v součinnosti s výše uvedeným harmonogramem.

 

 Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka