Doplňující informace výdeji OOP

dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že výdej veškerých osobních ochranných pomůcek (dále jen „OOP“) pro poskytovatele v oborech zubní lékařství a praktické lékárenství je na území hlavního města Prahy zajišťován prostřednictvím jejich profesních komor, tj. České stomatologické komory a České lékárnické komory. Poskytovatelům v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, kteří jsou členy Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR, jsou OOP rovněž distribuovány prostřednictvím pražské pobočky tohoto sdružení.

Ostatní poskytovatelé zdravotních služeb na území hlavního města Prahy, kteří si prostřednictvím aplikace požádali o OOP, jsou i nadále individuálně vyzýváni Městskou poliklinikou Praha k vlastnímu odběru těchto prostředků ve stanovený den a čas.Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka