Vyhlášení grantového řízení pro rok 2013 v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb, rodinné politiky a pro akce celopražského významu (Zdravotnický portál města Prahy)

Vyhlášení grantového řízení pro rok 2013 v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb, rodinné politiky a pro akce celopražského významu

Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2054 ze dne 27. 11. 2012 schválila vyhlášení grantů hlavního města Prahy pro rok 2013 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy (ZSP MHMP) – víceZdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka