Grantový program hlavního města Prahy v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy pro rok 2017 - Oblast zdravotnictví pro rok 2017

Návrh na udělení grantů hlavního města Prahy na rok 2017 pro oblast zdravotnictví projednalo Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 30. 3. 2017, usnesení č. 25/64 je zveřejněno na internetových stránkách hl. m. Prahy mezi usneseními (Schválená usnesení zastupitelstva). Výsledky také zde.Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka