Hygienická stanice hl. města Prahy vydala první publikaci o zdraví obyvatel

Hygienická stanice hlavního města Prahy vydala první publikaci o zdraví obyvatel Prahy, která popisuje zdravotní stav obyvatel kraje.

Celá publikace: http://hygpraha.cz/files/Publikace%20HSHMP%20Zprava%20o%20zdravi%20obyvatel%20hlavniho%20mesta%20Prahy.pdf

Předkládaná publikace je výsledkem mezirezortní spolupráce, na které se podílel kolektiv autorů z řad odborných pracovníků Hygienické stanice hlavního města Prahy, Magistrátu hlavního města Prahy, zástupců akademické obce (3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy), zástupců klinické praxe (IKEM Praha, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady) a zástupce neziskové organizace (Vím, co jím).

V této publikaci jsou prezentovány základní demografické údaje, dále údaje o nejčastějších příčinách úmrtnosti, o nejčastějších příčinách předčasné úmrtnosti do 65 let věku, o nejčastějších příčinách nemocnosti, o socioekonomických podmínkách pražské populace a jsou zde popsány vybrané faktory, které významně ovlivňují lidské zdraví, tzv. determinanty zdraví.

Publikace kromě hodnocení vybraných ukazatelů zdravotního stavu předkládá též výsledky různých studií a programů realizovaných na území Prahy, např. Nutriční stav u bezdomovců, Nutriční stav seniorů žijících v institucionalizované péči, Výživa a zdravý životní styl očima spotřebitelů, Výsledky studie HELEN, Výzkum KVO u žen v období menopauzy, Léčba drogově závislých.Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka