Informace Hygienické stanice hlavního města Prahy k výskytu koronaviru (Zdravotnický portál města Prahy)

Informace Hygienické stanice hlavního města Prahy k výskytu koronaviru

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v Praze, eviduje od pátku 24. ledna 2020, kdy se u indikovaných osob, v rámci předběžné opatrnosti, započalo s laboratorním vyšetřováním na možnou nákazu tvz. novým čínským koronavirem, pět případů, kdy k ověření možné nákazy odesláním odebraných vzorků do Národní referenční laboratoře ve Státním zdravotním ústavu došlo. U žádné z vyšetřených osob nebyla nákaza prokázána.

U pěti dosud v Praze testovaných osob na nový koronavirus 2019 – nCoV výsledky laboratorního vyšetření nákazu vyvrátily

K testování došlo u osob, které pobývaly v oblastech zasažených výskytem čínského koronaviru a současně se u nich projevovaly klinické příznaky jako teplota či respirační obtíže.

HSHMP je v úzkém nepřetržitém kontaktu se všemi příslušnými orgány, Ministerstvem zdravotnictví, Státním zdravotním ústavem, se kterými koordinuje veškeré potřebné kroky či opatření. Současně poskytuje nepřetržitou součinnost i dalším zainteresovaným subjektům jakými jsou například Letiště Václava Havla v pražské Ruzyni, složky integrovaného záchranného systému, Magistrát hlavního města Prahy i lůžková či ambulantními  zdravotnická zařízení v Praze.  

Již v pátek 24. ledna HSHMP pro zdravotnická zařízení v Praze zpracovala a také zdravotnickým zařízením zaslala písemné sdělení obsahující doporučené postupy při vyšetřování viru 2019 – CoV, tzv. čínského koronaviru včetně epidemiologických a klinických kritérií, která slouží jako pomůcka při vyslovení podezření na tato onemocnění.

Doplňující informace:

● Co je je koronavirus? 

Koronaviry představují skupinu virů, která se vyskytuje u zvířat, primárním rezervoárem bývají často netopýři. O novém typu koronaviru, který nyní způsobuje onemocnění v Číně, nejsou zatím dostupné všechny informace - genetickou strukturou je příbuzný netopýřím koronavirům. Zatím není zřejmé, jak došlo k přenosu na člověka.

●  Když ho porovnáme s virem chřipky, v čem se liší?

Stejně jako u viru chřipky se předpokládá přenos vzdušnou cestou - kapénkovou infekcí - z dosud dostupných informací by měla být míra infekciozity ( tj. kolik osob může nakazit 1 nemocný člověk) nižší  než u chřipky.

● Jak moc je nebezpečný? Je nebezpečnější než chřipka? 

Jeho nebezpečí spočívá v tom, že o něm zatím toho moc nevíme, že se může chovat nepředvídatelně a nikdo nedokáže přesně říct, jak bude situace v následujících týdnech probíhat.

● Co koromavirus způsobuje za potíže?

Začátek obtíží může připomínat chřipku:  je zde horečka, boleti svalů, dále kašel a následně zápal plic.

● Jaký je průběh a jak se pozná, že se jedná právě o tento virus? 

Že se jedná o tento nový virus prokáže pouze laboratorní vyšetření.

● Jak se léčí? 

Léčí se symptomaticky: léčí se příznaky onemocnění.

● Koronavir může zapříčinit i úmrtí. Dá se říci, podobně jako u chřipky, že umírají především oslabení a jinak nemocní lidé? Nebo i zdraví, mladí?

Podle dostupných informací k těžkému zápalu plic a případnému úmrtí došlo u osob chronicky nemocných, léčících se na jiná základní onemocnění.

Existuje nějaká prevence? 

Prevence je stejná jako u jiných respiračních virů: vyhýbat se kontaktu s nemocnými lidmi, nevyhledávat akce s větším koncentrací lidí, často si mýt a případně dezinfikovat ruce.

● Jaká je pravděpodobnost, že se rozšíří i v Česku? 

Samozřejmě se může stát, že do ČR přicestuje nemocný s tímto virem, ale  nepředpokládáme, že při nastavených opatřeních by došlo k jeho plošnému šíření.

● A jak to vlastně v Česku nyní vypadá s chřipkou? 

V ČR  se nemocnost chřipkou  zvyšuje, v minulém týdnu stoupla o 29 %, zejména ve skupině školních dětí. Předpokládá se, že nemocnost se bude dále zvyšovat.

 

Veškeré komplexní a ucelené informace naleznete na webových stránkách bezpecnost.praha.eu.

 Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka