Informace k poskytování zdravotních služeb tzv. vládním stipendistům (Zdravotnický portál města Prahy)

Informace k poskytování zdravotních služeb tzv. vládním stipendistům

Vzhledem k tomu, že se v poslední době množí případy, kdy jsou vládní stipendisté poskytovateli zdravotních služeb odmítáni kvůli absenci průkazu zdravotního pojištění nebo je po nich požadována přímá úhrada zdravotních služeb, Ministerstvo zdravotnictví ČR upozorňuje na postup při poskytování zdravotních těmto osobám.

Upozorňuje zároveň, že platí pro všechny poskytovatele – bez ohled na smlouvy se zdravotními pojišťovnami – protože poskytnuté zdravotní služby hradí ministerstvo, nikoli pojišťovna.

Podrobné informace v přiloženém dopise ministerstva.

 Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka