Možnost bezplatného očkování proti pandemické chřipce pro všechny obyvatele ve vakcinačních centrech (Zdravotnický portál města Prahy)

Možnost bezplatného očkování proti pandemické chřipce pro všechny obyvatele ve vakcinačních centrech

V souladu s postupem ostatních evropských států a na základě jednání Ústřední epidemiologické komise, rozhodnutí Bezpečnostní rady státu a usnesení Vlády ČR přistoupila Česká republika k uvolnění pandemické vakcíny bezplatně pro všechny obyvatele.

Možnost očkování se týká nově také dětí bod tří do devíti let věku, kterým bude podávána jedna poloviční dávka pandemické vakcíny (0,25 ml). U dětí v této věkové skupině s imunodeficitem budou podávány dvě poloviční dávky v minimálním odstupu tří týdnů od předchozí aplikace. Očkování bude i nadále prováděno po předchozí dohodě s vybraným vakcinačním centrem.

V případě očkování dospělých osob nebude ve vakcinačních centrech vyžadováno doporučení k očkování od praktického lékaře. Výjimku mohou tvořit případné sporné případy indikací podání očkovací látky, kdy může být vakcinačním centrem doporučení od praktického lékaře vyžadováno.

U očkování dětí do 15 let a těhotných žen bude i nadále ve vakcinačním centru požadováno doporučení od praktického lékaře pro děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře – gynekologa.

Očkování je určeno pro všechny obyvatele, kteří jsou účastníky veřejného zdravotního pojištění, a kteří o očkování požádají.

Vakcína je poskytována zdarma, náklady na provedení očkování hradí zdravotní pojišťovna, regulační poplatky – obyvatelé nehradí.

Seznam vakcinačních center pro děti i dospělé, včetně kontaktů a pokyny a rady o novém viru Pandemic (H1N1) 2009 lze nalézt na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR viz http://pandemie.mzcr.cz

Informační letákRozhodnutí MZČR ze dne 2.3.2010Přehled vakcinačních center na území hlavního města PrahyZdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka