Nový krajský koordinátor pro očkování

S účinností od 1. 2. 2021 byl jmenován nový krajský koordinátor očkování pro území hl. m. Prahy, pro komunikaci s ním lze využít nově zřízený kontaktní e-mail krajskykoordinator@praha.eu.Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka