Očkování dětí proti žloutence A bude zahájeno v pátek 5. června (Zdravotnický portál města Prahy)

Očkování dětí proti žloutence A bude zahájeno v pátek 5. června

Očkování dětí proti žloutence A v zasažených lokalitách Prahy - Dejvic a Bubenče bude zahájeno v pátek 5. června v 9 hodin a ukončeno 15. června 2015. Po jednání Krizového štábu hlavního města Prahy to oznámila vedoucí oddělení epidemiologie Hygienické stanice hlavního města Prahy Zdeňka Jágrová.

ockovani ilustrační fotografie

Očkování dětí proti žloutence A v zasažených lokalitách Prahy – Dejvic a Bubenče bude zahájeno v pátek 5. června v 9 hodin a ukončeno 15. června 2015. Po jednání Krizového štábu hlavního města Prahy to oznámila vedoucí oddělení epidemiologie Hygienické stanice hlavního města Prahy Zdeňka Jágrová.

  • 4. červen 2015

O svolání Krizového štábu hlavního města Prahy jsme rozhodli dnes ráno, hned v návaznosti poté, co se v médiích objevily informace o možném riziku onemocnění žloutenkou. Chceme občany informovat se skutečným stavem a zároveň chceme předejít panice. Všechny kroky magistrátu a radnice Prahy 6 jsou činěny tak, abychom předešli jakémukoliv nebezpečí, sdělila po jednání krizového štábu náměstkyně primátorky Eva Kislingerová.

Vzhledem ke včerejším informacím, které se objevily v médiích, považuji za nezbytné obyvatelům sdělit, že nedošlo k žádnému zhoršení situace. Hygienická stanice hlavního města Prahy nepředpokládá zvýšené riziko onemocnění žloutenkou A. Z důvodu předběžné opatrnosti ředitel hygienické stanice zítřejším dnem vyhlásil nařízení o mimořádném očkování dětí postižené lokality Prahy 6, upřesnila dále vedoucí oddělení epidemiologie Hygienické stanice hlavního města Prahy Zdeňka Jágrová.

Na dnešním krizovém štábu jsme se s kolegy domluvili na dalším postupu, aby byli obyvatelé Městské části Praha 6 informováni bezodkladně a dostatečně. Také proto jsme požádali o přípravu jakéhosi manuálu pro rodiče, uvedla radní pro sociální a zdravotní politiku z Městské části Praha 6 Milena Hanušová.

  • Očkování dětí proti žloutence A bude zahájeno v pátek 5. června v 9 hodin a ukončeno 15. června 2015.
  • Očkování budou zajišťovat praktičtí lékaři pro děti a dorost z lokalit Prahy – Dejvic, kteří jsou uvedeni v přiloženém seznamu.
  • Očkování se týká všech dětí, které pobývaly v době od 22. května do 24. května v lokalitách uvedených v mimořádném opatření VIZ – nařízení mimořádného opatření Hygienické stanice hl. m. Prahy ze dne 4. června 2015.
  • K očkování budou použity vakcíny Havlix 720 a Vaqta. Ani jeden typ není reaktogenní, tzn. že u dětí po očkování nedochází k žádným reakcím a rodiče nemusí mít obavy o zdravotní stav svých dětí. Očkování bude poskytnuto zdarma.

Bližší informace o vakcínách jsou k dispozici na: http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php

  • Rodiče, kteří se rozhodnou očkování nezúčastnit, nebudou nijak sankcionováni, jde výhradně o svobodné rozhodnutí každého z rodičů.
  • Rodiče, kteří jsou registrováni u jiného, než v seznamu uvedeného, lékaře mohou využít očkovacího centra zdravotního ústavu v Rumunské ulici č.p. 28, kde bude též připravena očkovací látka.
  • Veškeré případné dotazy spojené s očkováním zodpoví buď praktičtí lékaři nebo Hygienická stanice hl. m. Prahy, pobočka Severozápad, tel: +420 235 365 828

Příloha: Seznam poskytovatelů zdravotních služeb k realizaci mimořádného očkování proti virové hepatitidě AZdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka