Porozumět autismu 2015 (Zdravotnický portál města Prahy)

Porozumět autismu 2015

5. ročník osvětové kampaně o autismu, lidech s autismem a autismu v nás.

V roce 2008 se členové OSN jednomyslně shodli na tom, že 2. duben vyhlásí Světovým dnem porozumění autismu. V souladu s Mezinárodní konvencí o právech lidí s postižením tento den slouží především pro zdůraznění faktu, že je třeba zkvalitňovat život lidí s autismem, aby mohli vést smysluplný a důstojný život.

Tento den se lidé na celém světě zapojují do osvětových kampaní pořádaných místními spolky a asociacemi. V České republice vyhlašuje Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha každoročně osvětovou kampaň POROZUMĚT AUTISMU. V rámci této kampaně pořádá APLA Praha řadu akcí, které spojuje modrá barva. Proč modrá? Modrá je barvou komunikace a sebevyjádření, což je jedna z oblastí, ve které mají lidé s autismem největší potíže. Cílem osvětových akcí, které se konají po celý duben, a ke kterým se připojuje každoročně stále více osob a institucí, je upozornit na fakt, že s autismem se rodí každé 100. dítě, a že to, co lidé s autismem a jejich rodiny potřebují nejvíce, je právě porozumění a podpora.

Dle domluvy členských organizací Autism-Europe, jejímž členem je APLA Praha od roku 2010, se letošní kampaň zaměřuje na přetrvávající diskriminaci lidí s autismem. Více než aktuální výzva „Autism. Stop discrimination.“ je motto evropské kampaně pro rok 2015.

Jedním z projektů podporující osvětu problematiky autismu je i mezinárodní kampaň s názvem „Light It Up Blue“ americké organizace Autism Speaks, ke které se již připojily jednotlivci i organizace ze 136 zemí ze všech 7 kontinentů. Nejviditelnější aktivitou kampaně je osvěcování budov po celém světě modrým světlem. Osvětleno bylo již více než 200 významných staveb (např. Maďarský parlament, Bratislavský hrad, Pyramidy v Gíze, Empire State Building, Sydney Opera House), přidávají se ale i stovky firem a domácností po celém světě.

Expobank CZ byla první institucí v ČR, která na Den porozumění autismu modře osvítila svoji budovu na Václavském náměstí. K modrému nasvícení budovy generálního partnera APLA

Praha dojde i letos, a to v předvečer Světového dne porozumění autismu a u příležitosti vyhlášení vítězů soutěže APLA APLAUS 2015 (ocenění pro jednotlivce i organizace, které pomáhají lidem s autismem).

Pořádá Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha pod záštitou radní hl. m. Prahy Ing. Mgr. Ireny Ropkové.

 Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka