Informace pro poskytovatele jednodenní nebo lůžkové péče

Vážení poskytovatelé jednodenní či lůžkové péče,

dle § 47 odst. 1. písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, jste povinni zpracovat a nejméně jednou za 2 roky aktualizovat traumatologický plán, v němž upravíte soubor opatření, která se uplatňují při hromadných neštěstích.

Podrobnosti o obsahu traumatologického plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové péče a postup při jeho zpracování a projednání stanoví prováděcí právní předpis (vyhl. č. 101/2012 Sb., o podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a projednání).

Dle § 125 odst. 1.  výše uvedeného zákona jste povinni tento plán zpracovat do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tedy do 1. 4. 2013.Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka