Vyhlášení grantového řízení pro programy v oblasti zdravotnictví, rodinné politiky a akcí celopražského významu pro rok 2015 (Zdravotnický portál města Prahy)

Vyhlášení grantového řízení pro programy v oblasti zdravotnictví, rodinné politiky a akcí celopražského významu pro rok 2015

Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2329 ze dne 2. 9. 2014 schválila vyhlášení grantů hlavního města Prahy pro rok 2015 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy (ZSP MHMP). Pravidla stanovují podmínky pro poskytnutí grantu, postup pro podání žádosti, postup pro posouzení žádosti a stanovení výše dotace, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vypořádání/vyúčtování grantu pro rok 2015.

  • Program A – Granty v oblasti zdravotnictví
  • Program C – Granty rodinné politiky
  • Program D – Akce celopražského významu

Podrobnosti k programu A a D: zde, ostatní na sociálním portále: http://socialnipece.praha.eu/jnp/cz/home/index.html.Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka