Vyhlášení grantového řízení pro rok 2014

Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1891 ze dne 15. 10. 2013 schválila vyhlášení grantů hlavního města Prahy pro rok 2014 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy (ZSP MHMP). Pravidla stanovují podmínky pro poskytnutí grantu, postup pro podání žádosti, postup pro posouzení žádosti a stanovení výše dotace, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vypořádání/vyúčtování grantu pro rok 2014.

Podrobnosti k programu A a D zde, ostatní na sociálním portále: http://socialnipece.praha.eu/jnp/cz/home/index.html .Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka