Vyhlášení grantového řízení pro rok 2016 v oblasti zdravotnictví (Zdravotnický portál města Prahy)

Vyhlášení grantového řízení pro rok 2016 v oblasti zdravotnictví

Vyhlášení grantového řízení v oblasti zdravotnictví schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1971 ze dne 25. 8. 2015. Metodika stanovuje podmínky pro poskytnutí grantu, postup pro podání žádosti, postup pro posouzení žádosti a stanovení výše dotace, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vypořádání/vyúčtování grantu pro rok 2016. Je členěna na část obecnou a speciální. Více

 Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka