Vyhlášení grantů hlavního města Prahy v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy

Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1933 ze dne 16. 8. 2016 schválila vyhlášení grantů hlavního města Prahy pro rok 2017 v oblasti zdravotnictví a pro akce celopražského významu ZSP MHMP.

 Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka