Vyhlášení dotačního řízení drogové prevence „Zdravé město Praha 2012“ (Zdravotnický portál města Prahy)

Vyhlášení dotačního řízení drogové prevence „Zdravé město Praha 2012“

Rada hlavního města schválila vyhlášení dotačního řízení na „Zdravé město Praha 2012“ – jde o přidělení finančních prostředků z rozpočtu hlavního města pro projekty drogové prevence. Konkrétně se jedná o I. program určený školám a školským zařízením, tj. specifická primární protidrogová prevence a prevence rizikového chování dětí a mládeže, a o II. program pro organizace, které se zabývají specifickou protidrogovou prevencí.

Žádosti o dotaci, s veškerými požadovanými náležitostmi, mohou zájemci doručit na hlavní podatelnu Magistrátu hl. m. Prahy (Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1) do 7. listopadu do 14.00 hodin osobně nebo poštou. Žádosti, které budou doručeny po tomto termínu, nebudou posuzovány. Poskytnuté finanční prostředky z rozpočtu hlavního města Prahy formou dotace pro rok 2012, budou použity na realizaci a podporu všech typů programů protidrogové prevence. Vzhledem k možnostem rozpočtu města a stoupajícímu počtu žádostí je stanovena maximální výše požadované dotace 50 000 Kč na jeden projekt. Škola si tak může pro příští rok podat maximálně tři projekty.

Podmínky dotačního řízení projektů „Zdravé město Praha 2012“ … víceZdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka