Distribuční priority (Zdravotnický portál města Prahy)

Distribuční priority

Přečtěte si pravidla níže

Prioritní oblasti distribuce

Doktorka
 • klíčové části zdravotnické infrastruktury
  • zdravotnická záchranná služba
  • anesteziologie a resuscitace
  • poskytovatelé akutní lůžkové péče, lůžka následné a ošetřovatelské péče
  • praktičtí lékaři a stomatologové
  • další ambulantní specialisté
 • pobytová sociální zařízení pečující o ohrožené cílové skupiny
  • seniory
  • zdravotně postižené osoby

Požadavky na ochranné pomůcky vznášejí pouze poskytovatelé zdravotních a pobytových sociálních služeb na území hlavního města Praha.

Rozdělení je prováděno dle doporučeného klíče Ministerstva vnitraZdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka