Výdej ochranných pomůcek

Přečtěte si pravidla níže

Výdej probíhá na adrese:
Městská poliklinika Praha
Spálená 12
Praha 1, 110 00


O výdeji Vámi přidělených pomůcek budete informováni e-mailem, kontrolujte si ho alespoň 4x denně.

  • V e-mailu bude sděleno přesné výdejní místo na Poliklinice (vedle hlavního vchodu - A nebo v přízemí - B), datum, čas, číslo objednávky, druh a počet přidělených pomůcek.
  • Dodržte, prosím, svoje přidělené datum a čas výdeje. Mějte připravené číslo objednávky - buď si e-mail vytiskněte, nebo ho ukažte na telefonu. Bez čísla objednávky nebudou pomůcky vydány.
  • Pomůcky může vyzvednout jakákoliv osoba, pověřená poskytovatelem zdravotní péče. Žádáme, abyste dle velikosti objednávky zajistili i dostatečný počet lidí, kteří si budou dodávku vyzvedávat. Dále vás žádáme o přinesení vlastní tašky nebo pytle.
  • Při výdeji desinfekce kanystry pouze zapůjčujeme. Žádáme Vás o jejich následné navrácení.
  • Respektujte, prosím, pokyny našich pracovníků, udržujte rozestupy minimálně 2 metry.
  • Kdo nemůže z vážných důvodů přijít vyzvednout pomůcky ve stanoveném termínu, může tak učinit ještě následující pracovní den od 8:00 do 14:00.
  • V případě, že si poskytovatel pomůcky nevyzvedne ani následující pracovní den, automaticky na ně ztrácí nárok. Tyto pomůcky budou redistribuovány mezi ostatní poskytovatele.
  • Podrobný manuál k výdeji naleznete na stránkách https://www.prahamp.cz/
Výdej 1
Výdej 2
Výdej 3
Výdej 4


Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka