Formuláře žádostí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb (Zdravotnický portál města Prahy)

Formuláře žádostí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb

Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb pro nové žadatele dosud neposkytující zdravotní služby

 • FYZICKÁ OSOBA (vzor žádosti ve formátu .doc)
 • PRÁVNICKÁ OSOBA (vzor žádosti ve formátu .doc)
 • Seznam dokladů spisu poskytovatele zdravotních služeb – FYZICKÁ OSOBA (vzor seznamu ve formátu .doc)
 • Seznam dokladů spisu poskytovatele zdravotních služeb – PRÁVNICKÁ OSOBA (vzor seznamu ve formátu .doc)
 • Seznam zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků – FYZICKÁ OSOBA (vzor seznamu ve formátu .xls)
 • Seznam zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků – PRÁVNICKÁ OSOBA (vzor seznamu ve formátu .xls)

Žádost o udělení povolení k poskytování zdravotních výkonů v rámci preventivní péče mimo zdravotnické zařízení (dle ustanovení § 11a zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování) 

Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb – zdravotnická zařízení státu

 • PRÁVNICKÁ OSOBA (vzor žádosti ve formátu .doc)
 • Seznam zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků – PRÁVNICKÁ OSOBA (vzor seznamu ve formátu .doc)

Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb – Pro dosavadní provozovatele zdravotnických zařízení dle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních

 • FYZICKÁ OSOBA (vzor žádosti ve formátu .doc)
 • PRÁVNICKÁ OSOBA (vzor žádosti ve formátu .doc)
 • Prohlášení poskytovatele (vzor prohlášení ve formátu .doc)
 • Seznam zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ( soubor ve formátu .xls)

Prohlášení k žádostem

Žádost o změnu oprávnění (registrace NZZ)

 • FYZICKÁ OSOBA (vzor žádosti ve formátu .doc)
 • PRÁVNICKÁ OSOBA (vzor žádosti ve formátu .doc)
 • Seznam dokladů spisu poskytovatele zdravotních služeb – FYZICKÁ OSOBA (vzor seznamu ve formátu .doc)
 • Seznam dokladů spisu poskytovatele zdravotních služeb – PRÁVNICKÁ OSOBA (vzor seznamu ve formátu .doc)
 • Seznam zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků – FYZICKÁ OSOBA (vzor seznamu ve formátu .doc)
 • Seznam zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků – PRÁVNICKÁ OSOBA (vzor seznamu ve formátu .doc)

Žádost o odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb

 • FYZICKÁ OSOBA (vzor žádosti ve formátu .doc)
 • PRÁVNICKÁ OSOBA (vzor žádosti ve formátu .doc)

Žádost o přerušení činnosti – pokračování

 • FYZICKÁ OSOBA (vzor žádosti ve formátu .doc)
 • PRÁVNICKÁ OSOBA (vzor žádosti ve formátu .doc)

Zdravotnická dokumentace

 • Formulář žádosti o předání zdravotnické dokumentace – pacient (vzor žádosti ve formátu .doc)
 • Formulář žádost o předání zdravotnické dokumentace - děti (vzor žádosti ve formátu .doc)


Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka