Zdravé město Praha 2012 (Zdravotnický portál města Prahy)

Zdravé město Praha 2012

Vyhlášení grantového řízení

Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1434 ze dne 27. 9. 2011 schválila pravidla dotačního řízení v oblasti protidrogové politiky HMP pro rok 2012.

Dotační řízení v oblasti protidrogové politiky je vyhlašováno v souladu se Strategií protidrogové politiky HMP na období 2008 - 2012 a s Programovým prohlášením Rady hl. m. Prahy.

Hl. m. Praha vyhlašuje v oblasti protidrogové politiky pro rok 2012 následující programy:

  • I. program pro školy a školská zařízení
  • II. program pro specializované organizace

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

I. program:

II. program:Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka