Grantové řízení pro rok 2010 (Zdravotnický portál města Prahy)

Grantové řízení pro rok 2010

Vyhlášení grantového řízení

Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 944 ze dne 21.7.2009 schválila pravidla grantového řízení v oblasti zdravotnictví pro rok 2010.

Prioritní oblasti podpory vycházejí z globálních požadavků a strategií a jsou stanoveny s ohledem na individuální možnosti a specifické potřeby hl. m. Prahy.

Celé znění pravidel (formát .rtf)


Výsledky grantového řízení

Udělení grantů pro rok 2010 schválila Rada hl. m. Prahy usnesením č. 257 ze dne 2. 3. 2010 a Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 35/64 ze dne 26. 3. 2010.

Udělené granty subjektům do 200 tisíc Kč – více v tabulce.
Udělené granty subjektům nad 200 tisíc Kč a příspěvkovým organizacím MČ – více v tabulce.


Vyúčtování grantů

Vyúčtování grantů za rok 2010 proběhlo.Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka