Grantové řízení pro rok 2011 (Zdravotnický portál města Prahy)

Grantové řízení pro rok 2011

Vyhlášení grantového řízení

Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 946 ze dne 8.6.2010 schválila pravidla grantového řízení v oblasti zdravotnictví pro rok 2011.

Grantové řízení v oblasti zdravotnictví je vyhlašováno v souladu s prioritami hl. m. Prahy v oblasti zdravotnictví a sociální péče obsaženými v Programovém prohlášení Rady hl. m. Prahy, a to za účelem podpory služeb poskytovaných jeho občanům. Prioritní oblasti podpory vycházejí z globálních požadavků a strategií a jsou stanoveny s ohledem na individuální možnosti a specifické potřeby hl. m. Prahy.


Výsledky grantového řízení

Udělení grantů pro rok 2011 schválila Rada hl. m. Prahy usnesením č. 459 ze dne 19. 4. 2011.
Udělené granty subjektům do 200 tisíc Kč – více v  tabulce.

Udělení grantů pro rok 2011 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 6/18 ze dne 28. 4. 2011.
Udělené granty nad 200 tisíc Kč subjektům a všechny příspěvkovým organizacím MČ – více v  tabulce.


Vyúčtování grantů

Vyúčtování grantů za rok 2011 proběhlo.Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka