Grantové řízení pro rok 2012 (Zdravotnický portál města Prahy)

Grantové řízení pro rok 2012

Vyhlášení grantového řízení

Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1435 ze dne 27. 9. 2011 schválila pravidla grantového řízení v oblasti zdravotnictví pro rok 2012.


Externí hodnotitelé


Výsledky grantového řízení

Udělení grantů pro rok 2012 schválila Rada hl. m. Prahy usnesením č. 450 ze dne 17.  4. 2012.
Udělené granty subjektům do 200 tisíc Kč – více v tabulce.

Udělení grantů pro rok 2012 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 16/7 ze dne 26. 4. 2012.
Udělené granty nad 200 tisíc Kč subjektům a všechny příspěvkovým organizacím MČ – více v tabulce.

Navýšení grantů hl. m. Prahy pro rok 2012 do 200 tis. Kč.
Rada HMP schválila svým usnesením č. 1734 ze dne 23. 10. 2012 navýšení grantů subjektům uvedeným v tabulce.

Navýšení grantů nad 200 tis. Kč a grantů příspěvkovým organizacím MČ.
Zastupitelstvo HMP schválilo svým usnesením č. 20/47 ze dne 25. 10.  2012 navýšení grantů subjektům uvedeným v tabulce.


Vyúčtování grantů

Vyúčtování grantů za rok 2012 se podává do 31. ledna 2013 (pravidla vyúčtování a způsob jeho podání viz Pravidla a uzavřená smlouva) v níže uvedeném formuláři. Další informace ke stažení zde (formát .doc).

Organizace vyplňuje a podává pro oblast zdravotnictví pouze jeden formulář vyúčtování, a to i v případě, že obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy grant v oblasti zdravotnictví na více projektů.

Formulář (formát .doc) vyúčtování neinvestičního grantu se skládá z:

  1. část formuláře (obecná, za organizaci) – Potvrzení správnosti a pravdivosti údajů - vyplňuje se pro organizaci jednou.
  2. část formuláře – Informace o projektu - se vyplňuje za každý projekt, na který byl poskytnut grant z rozpočtu hl. m. Prahy.
    1. Zpráva o realizaci projektu
    2. Finanční zpráva projektu – tabulky v programu MS Excel - 3 listy + 4. home care (4. list vyplňují jen poskytovatelé terénní zdravotní péče) + případně B) komentář
    3. Přehled účetních dokladů – samostatně vyplněná tabulka nebo souhrnný seznam z účetního programuZdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka