Výsledky grantového řízení (Zdravotnický portál města Prahy)

Výsledky grantového řízení

Návrh na udělení grantů hlavního města Prahy na rok 2016 pro oblast zdravotnictví projednala Rada hl. m. Prahy dne 19. 4. 2016, usnesení č. 865 je zveřejněno na internetových stránkách hl. m. Prahy mezi usneseními (Archiv usnesení Rady HMP).

Udělené granty do 200 tisíc Kč a pro PO HMP včetně vyřazených a nepodpořených projektů – více v tabulce.


Udělení grantů pro rok 2016 nad 200 tis. Kč schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 16/20 ze dne 28. 4. 2016.

Přehled podpořených projektů grantem nad 200 tisíc Kč je uveden v tabulce.


Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 1932 dne 16. 8. 2016 navýšení grantů hlavního města Prahy na rok 2016 pro oblast zdravotnictví, usnesení je zveřejněno na internetových stránkách hl. m. Prahy mezi usneseními (Archiv usnesení Rady HMP).

Navýšené granty do 200 tisíc Kč – více v tabulce.


Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 19/62 dne 15. 9. 2016 navýšení grantů hlavního města Prahy na rok 2016 pro oblast zdravotnictví, usnesení je zveřejněno na internetových stránkách hl. m. Prahy mezi usneseními (Schválená usnesení zastupitelstva).

Navýšené granty nad 200 tisíc Kč – více v tabulce.Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka