Výsledky grantového řízení

Návrh na udělení grantů hlavního města Prahy na rok 2017 pro oblast zdravotnictví projednala Rada hl. m. Prahy dne 21. 3. 2017, usnesení č. 581 je zveřejněno na internetových stránkách hl. m. Prahy mezi usneseními (Archiv usnesení Rady HMP).

Udělené granty v součtu pro organizaci do 200 tisíc Kč a pro PO HMP včetně vyřazených projektů naleznete v tabulce.

Udělení grantů pro rok 2017 v součtu pro organizaci nad 200 tis. Kč schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 25/64 ze dne 30. 3. 2017. Přehled projednaných grantů je uveden v tabulce.

Navýšení grantů pro rok 2017 projednala Rada HMP (usnesení č. 2170 ze dne 5. 9. 2017) a Zastupitelstvo HMP (usnesení č. 29/79 ze dne 14. 9. 2017). Přehled projednaných grantů je uveden v tabulce.Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka