Výsledky grantového řízení (Zdravotnický portál města Prahy)

Výsledky grantového řízení

Návrh na udělení grantů hlavního města Prahy na rok 2018 pro oblast zdravotnictví projednala Rada hl. m. Prahy dne 6. 3. 2018, usnesení č. 421 je zveřejněno na internetových stránkách hl. m. Prahy mezi usneseními (Archiv usnesení Rady HMP).

Udělené granty v součtu pro organizaci do 200 tisíc Kč včetně vyřazených projektů naleznete v tabulce.

 

Návrh na udělení grantů hlavního města Prahy na rok 2018 pro oblast zdravotnictví projednalo Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 22. 3. 2018, usnesení č. 35/46 je zveřejněno na internetových stránkách hl. m. Prahy mezi usneseními ZHMP (Správa města – Usnesení Zastupitelstva).

Udělené granty v součtu pro organizaci nad 200 tisíc Kč včetně vyřazených projektů naleznete v tabulce.Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka