Seminář ke grantovému Programu podpory v oblasti zdravotnictví pro rok 2022 (Zdravotnický portál města Prahy)

Seminář ke grantovému Programu podpory v oblasti zdravotnictví pro rok 2022

Odbor zdravotnictví HMP pořádá dne 6. 10. 2021 seminář pro žadatele v Programu podpory v oblasti zdravotnictví pro rok 2022 ve Velké zasedací síni Nové radnice, Mariánské náměstí 2, Praha 1.

Více informací viz. program semináře.

Materiály prezentované na semináři pro Žadatele v roce 2022

 


Termín pro podávání žádostí je od 14. 10. 2021 do 25. 10. 2021 včetně.

Žádost prostřednictvím DS se podává bez povinných příloh (výjimku tvoří elektronicky či fyzicky podepsaná, naskenovaná odborná lékařská garance a realizátor Projektu).

Pro jednotlivá Opatření je konkrétně stanoven okruh způsobilých Žadatelů (písm. E Programu).

Pro jednotlivá Opatření je stanovena minimální požadovaná částka způsobilých nákladů na Projekt a maximální výše Dotace pro jednoho Žadatele.
 

Žadatel se zavazuje seznámit se s Programem a dodržovat jej.Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka