Seminář ke grantovým programům v oblasti zdravotnictví pro rok 2021

Na základě dotazů, položených na semináři ke grantovým řízením vyhlášeným odborem zdravotnictví pro rok 2021, konaném dne 28. 8. 2020,  si dovolujeme shrnout základní informace ke grantovým řízením:

Lhůta pro podání Žádosti je od 16. 9. do 28. 9. 2020.

Pro jednotlivá Opatření je konkrétně stanoven okruh způsobilých Žadatelů.

Podmínkou pro poskytnutí finančních prostředků formou Dotace je zřízení datové schránky a kvalifikovaného elektronického podpisu.

Pro jednotlivá Opatření je stanovena minimální požadovaná částka způsobilých nákladů na Projekt a maximální výše Dotace pro jednoho Žadatele.

Letos poprvé je možné stahovat formulář ve formátu .zfo z profilu žadatele, který je možné založit po registraci žadatele na Grantovém portálu (https://granty.praha.eu/GrantyPortal/default), kde naleznete podrobný návod k registraci.

Důrazně doporučujeme detailní prostudování Programů pro rok 2021.

Odeslání Žádosti:

Postup při odesílání Žádosti je specifikován v Programechpro rok 2021 písm. F. Informace a návody naleznete v písm. K Programu.

Odeslání prostřednictvím datové schránky:

Žádost s kódem vygenerovaným po elektronickém odeslání Žádosti lze uložit ve formátu PDF, poté je nutné ji opatřit elektronickým podpisem, a s očíslovanými přílohami (k elektronické verzi naskenovanými) odeslat prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: 48ia97h)

Fyzicky podepsaná lékařská odborná garance projektu se přikládá naskenovaná jako příslušná příloha. Není nutné opatřovat garanci elektronickým podpisem.

Povinné přílohy Žádosti:

Veškeré povinné přílohy Žádosti jsou uvedeny v Programech pro rok 2021 písm. J.

Doklad o účtu lze doložit i výpisem z účtu, nikoli starším 3 měsíců, k elektronické verzi naskenovaný.

Žadatel umožní Odboru MHMP provádění kontroly realizace Účelu.

Prezentace ze semináře:

 Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka