Vybrané otázky – grantové programy 2020

DOTAZ NA PŘÍPADOVÉ KONFERENCE (Program v oblasti zdravotnictví) – jaký je záměr, jaký je rozdíl od konferencí (Program akce celopražského významu)?

Případové konference jsou nástrojem sociální práce, tyto konference jsou setkáním odborníků i neodborníků, často za účasti klienta a jeho rodiny. Konference podporované v rámci Programu akce celopražského významu a případové konference jsou úplně něco jiného, případové konference není možné podpořit v rámci konferencí v Programu akce celopražského významu.

KONFERENCE (Program akce celopražského významu) - je tam možné zařadit celoevropský kongres?

Vždy záleží na tématu a významu pro Prahu nebo na potenciálním dopadu na Pražany. Větší mezinárodní kongresy a konference jsou podporovány v rámci MHMP také v Programu podpory

v oblasti cestovního ruchu pro rok 2020 – viz http://cestovniruch.praha.eu/jnp/cz/granty_hl_m_prahy/index.html.

DOTAZ K PROGRAMU KOMUNITNÍ OŠETŘOVATELSTVÍ (Program v oblasti zdravotnictví – I./1) – je možné zařadit porodní asistentky do žádostí o granty? Musí zažádat zdravotnické zařízení nebo sem spadá i registrovaný zdravotník?

Právě pro podobné činnosti jsou určeny granty, měly by vykrýt situace, které v běžném zdravotním pojištění nejsou hrazeny, a proto nejsou široce dostupné. Žadatelem však může být jen osoba (fyzická nebo právnická osoba) mající registraci zdravotnického zařízení nebo oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

DOTAZ K PROGRAMU DOBROVOLNICTVÍ (Program akce celopražského významu - Téma IV. Dobrovolnictví v souladu se zákonem č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě) – dobrovolnictví je myšleno jen pro jednorázové akce? Činnost je většinou kontinuální, lze i pro ni žádat o grant?

Lze zařadit projekt týkající se dobrovolnictví krátkodobého i dlouhodobého, neboť v souladu se zákonem o dobrovolnické službě se jedná o dobrovolnickou službu krátkodobou nebo dlouhodobou (je-li vykonávána po dobu delší než 3 měsíce).

DOTAZY K LÉKAŘSKÉ ODBORNÉ GARANCI a POTVRZENÍ - je všude nutná garance lékaře? Musí mít onkologičtí pacienti potvrzení odborného lékaře, může to být i praktický lékař?

Garance lékaře (tedy MUDr.) je nutná u všech opatření v Programu v oblasti zdravotnictví. Pro Program akce celopražského významu není lékařská odborná garance vyžadována.

Podle nového rozdělení péče o onkologické pacienty v některých případech praktický lékař onkologa nahradil, potom může být potvrzení i od tohoto praktického lékaře.

DOTAZ K POČTU PROJEKTŮ - může organizace žádat v obou programech?

Záleží na účelu, pokud bude rozdílný, tak může žadatel žádat v Programu pro zdravotnictví i v Programu akce celopražského významu. Může zároveň také žádat o dotaci na více projektů v každém programu. Počet projektů podaných jedním žadatelem omezen není. Pouze není dovoleno žádat na stejný účel (stejný obsah projektu) ve více grantových oblastech v rámci Magistrátu hl. m. Prahy.

DOTAZ K HODNOCENÍ PROJEKTŮ (oba programy) - existuje hranice, na kolik projektů se mohou externí hodnotitelé hlásit, lze se ucházet o hodnocení v obou programech?

Zájemci o hodnocení se mohou hlásit na oba programy, tedy oblast zdravotnictví i akce celopražského významu. Na základě přijatých přihlášek, kde lze blíže specifikovat i témata a opatření, se hodnotitelům přidělují zaevidované projekty. Počet projektů pro hodnocení si určuje sám hodnotitel, dále ovšem závisí i na celkovém počtu evidovaných žádostí a počtu způsobilých hodnotitelů.

17. 9. 2019

MUDr. Alena WeberováZdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka