Tiskopisy receptů a žádanek "s modrým pruhem"

Odbor zdravotnictví Magistrátu hlavního města Prahy s účinností od 1. ledna 1999 zabezpečuje výrobu a distribuci tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem (dle ust. § 13 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů a § 3 vyhlášky MZČR č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů (včetně příloh).

Tiskopisy mohou objednávat a odebírat pouze osoby uvedené v § 5 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 167/1998 Sb. (osoby provozující zdravotnické zařízení nebo zařízení ústavní sociální péče; fyzické nebo právnické osoby oprávněné k výkonu odborných veterinárních činností).

K odběru tiskopisů je nutno doložit:

  • občanský průkaz pověřené osoby
  • písemná objednávka ( vzor formuláře – formát .rtf)
  • razítko pověřené osoby
  • případné písemné zplnomocnění statutárním orgánem (v případě odběru zastupující osobou)

Rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení / Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb bude ověřeno přímo již na ZDR MHMP (dříve bylo toto rozhodnutí nutno dokládat při odběru těchto tiskopisů).

Fyzické nebo právnické osoby oprávněné k výkonu odborných veterinárních činností při samotném odběru tiskopisů dokládají k ověření OSVĚDČENÍ KVL ČR (se sídlem v Brně).

Tiskopisy s modrým pruhem se od 01.09.2020 vydávají na přepážce č. 37 v přízemí Škodova paláce, Jungmannova 35/29, Praha 1, po předchozí domluvě (Bc. Pavla Hehlová – tel. 23600 4132, e-mail: pavla.hehlova@praha.eu).

Pozn.:

Aktuální cena 1 bloku receptů (25 kusů) je 32,- Kč

Aktuální cena 1 bloku žádanek (25 kusů) je 69,- Kč

Tiskopisy jsou samopropisovací.

Právní předpisy k dané tématice:Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka