Práva pacientů v České republice

Etické kodexy, které zakotvují práva pacientů ve vztahu k lékaři a zdravotnickému personálu, obsahují především zásady, upravující vztah lékaře a pacienta. Je profesní ctí zdravotníka tyto etické kodexy dodržovat.

Na jejích formulacích pracovala s přihlédnutím k zahraničním vzorům Centrální etická komise Ministerstva zdravotnictví. Etické komise existují i ve větších zdravotnických zařízeních, ale ty mají poněkud jiný účel. Obvykle se vyjadřují k předloženým projektům v oblasti klinického výzkumu, zejména klinického hodnocení léčiv a klinické zkoušky zdravotnických prostředků (dále jen „klinické hodnocení“, KH) a zaujímají k nim stanovisko.Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka