Lékařská pohotovostní služba

Hlavní město Praha jako vyšší územně samosprávný celek zodpovídá v obvodu své působnosti za organizaci a zajištění LPS (dřívější legislativa používala název lékařská služba první pomoci), kdy tato povinnost krajům vyplývá zejména z ustanovení § 110 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.  Aktuální přehled stanovišť LPS organizovaných a zajišťovaných hlavním městem Prahou – viz související odkaz.

Dle ustanovení § 110 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, se lékařskou pohotovostní službou rozumí ambulantní péče poskytovaná pacientům v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění mimo pravidelnou ordinační dobu registrujícího lékaře. O pohotovostní služby nejde v případě poskytnutí ambulantní péče v rámci pravidelné ordinační doby poskytovatele. Obdobný postup je v i případě pohotovostní služby v oboru zubní lékařství a lékárenské pohotovostní služby.

Jak už bylo uvedeno výše, lékařská pohotovostní služba je tedy určena pro případ náhlé změny zdravotního stavu, nikoli pro poskytování běžných zdravotních služeb!

S LPS souvisí i otázka úhrady regulačních poplatků, kdy podle ustanovení § 16a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, platí, že pojištěnec, anebo jeho zákonný zástupce je povinen hradit poskytovateli regulační poplatek ve výši 90 Kč za využití lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby v oboru zubní lékařství. Výjimky, kdy pojištěnec regulační poplatek za ošetření lékařskou pohotovostní službou neplatí, jsou explicitně uvedeny ve výše zmíněném zákonném ustanovení.

Související odkazZdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka