Odbor zdravotnictví

Odbor zdravotnictví je odborem Magistrátu hlavního města Prahy zřízeným pro odvětví zdravotnictví.

Ve věcech přenesené působnosti v odvětví zdravotnictví je odbor správních činností ve zdravotnictví nadřízen úřadům městských částí hlavního města Prahy vykonávajícím přenesenou působnost v odvětví zdravotnictví a je podřízen Ministerstvu zdravotnictví.

 

 

Ředitel odboru:

Jméno Funkce Telefon e-mail
Mgr. Martin Ježek ředitel 236 00 4100 martin.jezek@praha.eu

Oddělení:

ODDĚLENÍ SEKRETARIÁTU

Jméno Funkce Telefon e-mail

JUDr. Heda Nejedlá

právník/právnička

236 00 4173

heda.nejedla@praha.eu

Suková Edita

organizačně administrativní referentka

236 00 4139

edita.sukova@praha.eu

ODDĚLENÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŘEB

Jméno Funkce Telefon e-mail
Čelikovská Květuše, Ing. vedoucí odd. zdravotních služeb

236 00 4145

kvetuse.celikovska@praha.eu

Nokd Kateřina MUDr.

specialistka zdravotních služeb

236 00 4180

katerina.nokd@praha.eu

Janečková Ljuba MUDr.

specialistka zdravotních služeb

236 00 4170

ljuba.janeckova@praha.eu

Bžoňková Jana, Bc.

specialistka zdravotních služeb

236 00 4128

jana.bzonkova@praha.eu

Cízová Natalie, Mgr. referentka zdravotních služeb 236 00 4134 natalie.cizova@praha.eu

Dřevová Věra, Bc

referentka zdravotních služeb

236 00 4141

vera.drevova@praha.eu

Gregorová Alena

referentka zdravotních služeb

236 00 4135

alena.gregorova@praha.eu

Havlová Ilona

referentka zdravotních služeb

236 00 4130

ilona.havlova@praha.eu

Hehlová Pavla

referentka zdravotních služeb

236 00 4132

pavla.hehlova@praha.eu

Šafránková Jana, DiS.

referentka zdravotní péče

236 00 4166

jana.safrankova@praha.eu

Kadlečková Michaela, Bc.

referentka zdravotních služeb

236 00 4196

michaela.kadleckova@praha.eu

Katsiedlová Štěpánka

referentka zdravotních služeb

236 00 4140

stepanka.katsiedlova@praha.eu

Kodetová Jana, Bc.

referentka zdravotních služeb

236 00 4129

jana.kodetova@praha.eu

Krebsová Dana, Ing.

referentka zdravotních služeb

236 00 4137

dana.krebsova@praha.eu

Linhartová Dana

referentka zdravotních služeb

236 00 4136

dana.linhartova@praha.eu

Matoušková Olga, Mgr.

referentka zdravotních služeb

236 00 4181

olga.matouskova@praha.eu

Müllerová Jaroslava

referentka zdravotních služeb

236 00 4133

jaroslava.mullerova@praha.eu

Španihelová Marika, Mgr.

specialistka zdravotních služeb

236 00 4171

marika.spanihelova@praha.eu

Zelenková Helena

referentka zdravotních služeb

236 00 4138

helena.zelenkova@praha.eu

 

Kontakt

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor zdravotnictví

Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1

E-mail:

Telefon: 236 004 139Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka