Informace pro nové poskytovatele a zdravotnické pracovníky

Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „MHMP“), odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči (jako krajský úřad) příslušný pro území hlavního města Prahy informuje o zřízení Národního registru zdravotnických pracovníků (NRZP).
 

Upozorňujeme na zákonnou povinnost vyplývající z ustanovení § 77 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“), tento Registr doplnit.

Do NRZP předávají údaje podle § 76 odst. 1 zákona o zdravotních službách:

a) písm. a), d), f), g) a j) vzdělávací zařízení, akreditovaná zařízení a pověřené organizace, které tímto provádějí prvotní zápis zdravotnického pracovníka do registru,

b) písm. a) až e) Ministerstvo vnitra a Policie České republiky v souladu s § 71,

c) písm. g) až j) ministerstvo a pověřené organizace,

d) písm. j), k) a m) poskytovatel a poskytovatel sociálních služeb,

e) písm. l) zdravotnický pracovník dobrovolně,

f) písm. m) bodu 1 soud nebo příslušný správní orgán,

g) písm. m) bodu 2 komora.

Informace pro nové poskytovatele

Ústav zdravotnických informací a statistiky (dále jen ÚZIS ČR) informuje prostřednictvím správního orgánu - Magistrátu hlavního města Prahy, poskytovatele o těchto povinnostech:

Po vydání Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb nebo Ohlášení (poskytovatelé sociálních služeb poskytující zdravotní služby) je potřebné podat žádost o přihlášení do Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) a provést svou registraci a registraci zaměstnanců vašeho zařízení, do Národního registru zdravotnických pracovníků (NRZP)

Nutnou podmínkou pro registraci do NZIS a NRZP je registrace vašeho zařízení v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS), kterou provádí příslušný Správní orgán – krajský úřad.

Kontakty na jednotlivé krajské úřady naleznete na adrese: http://nrpzs.uzis.cz/index.php?pg=home--kontakty

Žádost o registraci do Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) naleznete na adrese  http://www.uzis.cz/registry-nzis-vstup v části Registrace

Vstup do registru NRZP a editace je umožněna po zaslání uživatelského jména (ÚZIS) a hesla (nastavitelná volba uživatelem) na adrese http://www.uzis.cz/registry-nzis-vstup v části Přihlášení

Kontakty na pracovníky HelpDesku v případě potřeby, naleznete na adrese http://www.uzis.cz/registry-nzis-vstup v části Metodická podpora

Způsob předávání dat je vymezen vyhláškou č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému.

Aktualizace kontaktů zdravotnického zařízení na Veřejném portálu NRPZS poskytovatelem

Po vydání Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb a registraci do NZIS doporučujeme doplnit, popř. aktualizovat (autoeditace) v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) kontakty na vaše zařízení (ordinace) prostřednictvím Veřejného portálu NRPZS na adrese http://nrpzs.uzis.cz/ - Pro poskytovatele – Zobrazit detail – Editace kontaktů.

Formuláře

 Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka