Podmínky vydávání zdravotní způsobilosti fyzických osob činných na zotavovacích akcích a školách v přírodě

Podmínky vydávání posudků způsobilosti fyzických osob činných na zotavovacích akcích a školách v přírodě podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k šíření mylné informace při vydávání posudků způsobilosti fyzických osob činných na zotavovacích akcích a školách v přírodě, byl Magistrát hlavního města Prahy, odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči, požádán o spolupráci předsedou České rady dětí a mládeže, a to v souvislosti s uvedením správného výkladu při vydávání těchto posouzení zdravotní způsobilosti podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“). 

V praxi dochází k situacím, kdy registrující lékaři v souvislosti s posouzením zdravotní způsobilosti odkazují tyto fyzické osoby činné při škole v přírodě nebo zotavovacích akcích jako dozor, na poskytovatele pracovně lékařských služeb, což je v rozporu s příslušným ustanovením již citovaného zákona.

O odborný výklad k dané situaci bylo požádáno Ministerstvo zdravotnictví ČR a z obsahu stanoviska náměstkyně ministra pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygieničky ČR, je zřejmé, že podmínky vydávání posudků způsobilosti fyzických osob činných na zotavovacích akcích a školách v přírodě jsou pevně stanoveny v ustanovení § 10 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví. Dle tohoto ustanovení zdravotní způsobilost posuzuje a lékařský posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Tento posudek má platnost dva roky od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti fyzické osoby. Posudek o zdravotní způsobilosti předají fyzické osoby činné při škole v přírodě nebo zotavovací akci, s výjimkou pedagogických a zdravotnických pracovníků, vysílající škole nebo pořádající osobě.

 

 Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka