Způsob vyhlašování výběrových řízení

Informace ke způsobu vyhlašování výběrových řízení dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě zdravotní péče, odborem sociální péče a zdravotnictví Magistrátu hl.m.Prahy.

Informace ke způsobu vyhlašování výběrových řízení dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami, odborem zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy.

Podle § 46 zákona č. 48/1997 Sb., se před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb mezi poskytovatelem zdravotních služeb a zdravotní pojišťovnou koná výběrové řízení. Vyhlášení výběrového řízení musí obsahovat, mimo jiné:

 1. rozsah hrazených služeb a území, pro které mají být poskytovány, a označení zdravotní pojišťovny, je-li zdravotní pojišťovna navrhovatelem výběrového řízení,
 2. lhůtu, ve které lze podat nabídku; tato lhůta nesmí být kratší než 30 pracovních dnů,
 3. místo pro podání přihlášky,
 4. lhůtu, od které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb, které jsou předmětem výběrového řízení.

V případech, kdy navrhuje konání výběrového řízení zdravotní pojišťovna, měla by lhůtu stanovit podle skutečné potřeby. Uchazeči při podání nabídky prokazují, že mají oprávnění k poskytování zdravotních služeb. V případě uchazeče, který nemá ještě oprávnění, by měla být lhůta stanovena podle toho, do kdy je uchazeč schopen splnit předpoklady k poskytování, tj. získat oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

Vyhlašování a organizace výběrových řízení je v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP.

Nabídky (přihlášky do VŘ) se doručují vyhlašovateli ve lhůtě stanovené podle § 47 odst. 2 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb. Uchazeč je povinen prokázat, že splňuje, nebo je ve lhůtě stanovené ve výběrovém řízení schopen splnit, předpoklady pro poskytování hrazených služeb v příslušném oboru zdravotní péče, který je předmětem výběrového řízení.

Vyhlašovatel pozve uchazeče na jednání výběrové komise. Uchazeči, jehož přihláška má formální nedostatky, které uchazeč neodstraní ve lhůtě stanovené vyhlašovatelem, vrátí vyhlašovatel přihlášku s uvedením důvodů.

V Praze, dne 01.04.2012

Mgr. Martin Ježek, v.r.
ředitel odboru zdravotnictví,
sociální péče a prevence
Magistrátu hlavního města Prahy

Příloha

Územní jednotky 1 – 22

 1. MČ Praha 1
 2. MČ Praha 2
 3. MČ Praha 3
 4. MČ Praha 4, MČ Praha – Kunratice
 5. MČ Praha 5, MČ Praha – Slivenec
 6. MČ Praha 6, MČ Praha – Lysolaje, MČ Praha – Nebušice, MČ Praha – Přední Kopanina, MČ Praha – Suchdol
 7. MČ Praha 7, MČ Praha – Troja
 8. MČ Praha 8, MČ Praha – Březiněves, MČ Praha – Dolní Chabry, MČ Praha – Ďáblice
 9. MČ Praha 9
 10. MČ Praha 10
 11. MČ Praha 11, MČ Praha – Křeslice, MČ Praha – Šeberov, MČ Praha – Újezd
 12. MČ Praha 12, MČ Praha – Libuš
 13. MČ Praha 13, MČ Praha – Řeporyje
 14. MČ Praha 14, MČ Praha – Dolní Počernice
 15. MČ Praha 15, MČ Praha – Dolní Měcholupy, MČ Praha – Dubeč, MČ Praha – Petrovice, MČ Praha – Štěrboholy
 16. MČ Praha 16, MČ Praha – Lipence, MČ Praha – Lochkov, MČ Praha – Velká Chuchle, MČ Praha – Zbraslav,
 17. MČ Praha 17, MČ Praha – Zličín
 18. MČ Praha 18, MČ Praha – Čakovice
 19. MČ Praha 19, MČ Praha – Satalice, MČ Praha – Vinoř
 20. MČ Praha 20
 21. MČ Praha 21, MČ Praha – Běchovice, MČ Praha – Klánovice, MČ Praha – Koloděje
 22. MČ Praha 22, MČ Praha – Benice, MČ Praha – Kolovraty, MČ Praha – Královice, MČ Praha – Nedvězí

Podle § 46 zákona č. 48/1997 Sb., se před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou koná výběrové řízení. Vyhlášení výběrového řízení musí obsahovat, mimo jiné:Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka