Potřebujete rychlou záchrannou službu?

Kdy volat záchrannou službu?

V případech bezprostředního ohrožení života či bezprostředně hrozící vážné újmy na zdraví vyžadující neprodlený zásah lékaře nebo bezodkladný transport na zdravotnické zařízení.

Posádky zdravotnické záchranné služby v žádném případě nenahrazují lékařskou pohotovost, lékařskou stanici první pomoci ani dopravní zdravotní službu.


Jaké informace si připravit?

Voláte-li pomoc sobě či osobě známé, nahlašte při volání tísňové linky vždy:

  • jméno, příjmení a věk postižené osoby,
  • co nejpřesněji adresu nebo místo, kde se postižený nalézá,
  • základní údaje o jeho zdravotním stavu (zda dýchá, zda je při vědomí a reaguje na podněty, zda krvácí, jak k postižení došlo)
  • a důležité je také telefonní číslo, ze kterého voláte.

Při rozhovoru s dispečerem záchranné služby se snažte jednat klidně a odpovídat úplně, správnost a úplnost předaných informací často rozhoduje o úspěšnosti zásahu.


Jak volat záchrannou službu?

Tísňovou linku 155 lze volat z celé České republiky z jakéhokoli telefonu připojeného do veřejné telefonní sítě jakéhokoliv operátora zdarma volbou 155 (vždy bez předvolby). Telekomunikační operátoři směřují pak Váš hovor na územně příslušné operační středisko záchranné služby, které rozhodne o vyslání konkrétní posádky zdravotnické záchranné služby.

Není-li z jakéhokoliv důvodu možno volat linku 155, nebo vyžaduje-li charakter zásahu součinnost ostatních složek integrovaného záchranného systému (jednotek policie nebo hasičů) a v případech očekávané jazykové bariéry (ohrožení zdraví či života cizinců), lze se dovolat pomoci na tísňové lince integrovaného záchranného systému 112. Operační středisko IZS předá v takovém případě Vaši tísňovou výzvu všem potřebným složkám, v případě ohrožení života či zdraví tedy operačnímu středisku zdravotnické záchranné služby.


Jak postupovat dále?

Vyčkejte na místě a až do příjezdu záchranné služby poskytujte postiženému pomoc podle svých možností. Není-li to nezbytně nutné, netelefonujte znovu na tísňovou linku ale umožněte naopak v případě potřeby dispečerovi záchranné služby spojit se znovu s Vámi.

Podle svých možností se snažte umožnit příjezd vozidla záchranné služby k pacientovi a případný transport pacienta do vozidla a řiďte se na místě pokyny pracovníků všech složek IZS.

Počítejte však s tím, že ve vozidle záchranné služby není možné přepravovat žádné další osoby ani příbuzné pacienta.Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka